Ὥσπου τέλος ἔνιωσα
κι ἂς πᾶ᾿ νὰ μ᾿ ἔλεγαν τρελὸ
πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται ὁ Παράδεισος

2013
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.